Η ιστορία του Ελληνικού Χρέους...

Συνέχεια επικοινωνίας με την WWF Hellas για θέματα που δεν αφορούν αποκλειστικά την WWF Hellas.

Η επικοινωνία με την WWF Hellas ξεκίνησε απο την πρόταση της Οργάνωσης, με την μορφή προσχεδίου των δομών λειτουργίας ενός πλαισίου που θα υποδεχτεί το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε αυτό να μη εμφανιστεί ως ξένο σώμα και αποτύχει...

Ο γράφων θεωρεί ότι ναι, αυτή είναι μία χρήσιμη ενέργεια αλλά παραμένει εκτός του βασικού κορμού των ενεργειών μιας οργάνωσης με τα χαρακτηριστικά της WWF Hellas.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται ένα διαφοροποιημένο γενικό σκεπτικό στην αρχική επιστολή ενώ στην τρέχουσα προτείνονται μόνο δυο ενέργειες γενικής ακτινοβολίας και συστηματικής προβολής οχι μόνο του έργου τη WWF Hellas αλλά και του αποτελέσματος που θα έχουν οι υποδεικνυόμενες ενέργειες...


Κυρία Νάντσου,

Θα εστιάσω σε θέματα που αφορούν όλους τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους Έλληνες, επισημαίνοντας ότι η WWF Hellas συμπεριφέρεται πλέον ως ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

Και είναι γνωστό ότι άλλη αντιμετώπιση έχει μια πολιτική παράταξη με διεθνιστικό προφίλ και άλλο μια μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΜΚΟ), που αντλεί απο την διεθνιστική της εμπειρία αλλά έχει τοπικό χαρακτήρα...

Το ανεπίτρεπτο είναι να εμφανίζονται ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ σε προβιά ΜΚΟ...

Το έργο σας, μου είναι γνωστό και επιθυμητό... καλώς γινόταν, γίνεται και να συνεχίσει να γίνεται...

Βέβαια έργο το οποίο γίνεται απο ομάδες με κλειστό προφίλ (δεν αναφέρομαι στις καμπάνιες διοτι τι καμπάνιες θα ήταν αν δεν έπαιρναν μεγάλη δημοσιοποίηση...) δεν με γεμίζει με αυτοπεποίθηση για τον ζήλο των εμπλεκομένων στα οσα διατυμπανίζουν...

Με αλλα λόγια μια οργάνωση με σχετικά κλειστή δομή δημιουργεί πάντα ερωτηματικά... Τι στο καλό κοινωνικό έργο προσφέρει... αφού είναι Club για ολίγους, θα ρωτήσουν αρκετοί;

Αλλα ας έλθω στο ουσιώδες της εποχής μας.

Θα παρουσιάσω δύο εξαιρετικής σημασίας ολοκληρωμένες δράσεις... (Υπάρχουν και άλλες αλλά δεν θεωρώ καμία όσο σημαντική οι ακόλουθες).

Αν διαβάσατε την προηγούμενη επιστολή μου (H αμέσως προηγούμενη χρονολογικά στο Blog αυτό) θα ξέρατε ήδη οτι οι δράσεις αυτές δεν μπορούν να περιμένουν...

Εκπαίδευση

Έχετε στη λίστα των έργων σας προσπάθειες ενημέρωσης και ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των παιδιών των σχολίων σε διάφορα θέματα της Ελληνικής πανίδας και του ζωικού βασιλείου.

Καλό αλλά πολυτέλεια με την μορφή που το κάνετε... Με άλλα λόγια τελευταίος σχεδόν κρίκος σε μια αλυσίδα ενεργειών που δεν πήρατε καν στα χέρια σας.

Αν π.χ. επρόκειτο για ένα πρόγραμμα 14 σταδίων και το 13 θα ήταν αυτό που ήδη κάνατε, τότε θα ενεργούσατε σωστά... αλλά κατάπιατε τα υπόλοιπα 13 στάδια κυρία Νάντσου...

Το θέμα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης είναι τεράστιο, καλπάζον και απαιτεί συστηματικοποίηση και επανάληψη απο το πρωτο μέχρι το τελικό στάδιο... Τα αποτελέσματα θα αναβαθμίζουν τα πρώτα βήματα και θα επαναπροσαρμόζουν την τρέχουσα πραγματικότητα... (θα σας παραπέμψω στις τεχνικές του feed back που εμπεριέχονται στην ανάπτυξη της Συστημικής Δυναμικής (System Dynamics) και στο βιβλίο του Edward Roberts «Managerial Applications of Systems Dynamics”που αποτελεί ένα απο τα ευαγγέλια του είδους...

Η Συστημική Δυναμική, αποτελεί την μοναδική μέθοδο που βασίζεται στα μαθηματικά και μελετά με την αξιοπιστία ενός ρεαλιστικού μοντέλου τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις ενέργειες του ανθρώπου...

Αν και τα πραγματικά μοντέλα είναι τεράστια και μόνο για ειδικούς επιστήμονες διότι απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ... η Συστημική Δυναμική προσφέρει καταπληκτικά απλοποιημένα μοντέλα κατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία...

Δείτε αναφορές, λογισμικό και βιβλιογραφία εδώ...
http://www.iseesystems.com/Resources/Books/booklist.aspx

Αν κυρία Νάντσου, ασχολούσασταν μόνο με τον τομέα αυτόν, δηλαδή της ουσιαστικής εκπαίδευσης με συνέχεια, συνέπεια και επιστροφή στην συνέχεια, στην συνέπεια και στα αποτελέσματα (Εάν δηλαδή κάνατε το ίδιο σας το έργο μοντέλο και παρακολουθούσατε οι ίδιοι τις επιτυχίες σας αντί να βασίζεστε στις διαφημιστικές εταιρείες...) και αφήνατε όλα τα άλλα ο κόσμος θα σας ευγνωμονούσε.

Μόνο απο τα παιδιά ξεκινά η διαδικασία καλλιέργειας της πίστης και της αγάπης για το περιβάλλον. Γιατί θεωρείτε ότι οι διάφορες Θρησκείες, όταν μετατράπηκαν σε διοικητικά βοηθήματα... επέβαλαν με θρασύτητα την βάπτιση στα μωρά...; Αντιγράψτε τους αλλά χωρίς θρασύτητα και χωρίς ιδιοτέλεια...

Για να διαμορφωθεί επομένως μια επιτυχημένη και μόνιμη διαδικασία εμπέδωσης της σημασίας που έχει η φροντίδα της φύσης, προτείνω συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σε μόνιμη και όχι τυχάρπαστη ή περιστασιακή βάση...

Το παραγόμενο έργο θα έχει γενικευμένο χαρακτήρα αλλά και μοντέλα υλοποίησης σε ειδικά σχολεία εφαρμογής και επίδειξης. Θα προσκαλείτε συνεργασίες ενω εσείς και το Υπουργείο θα έχετε την εποπτεία στο μορφωτικό υλικό και στο επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα...

Θα το χρηματοδοτείτε με συνεχείς καμπάνιες αλλά μεγάλο μερτικό της προσπάθειας θα αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα θα ενσωματώνει συνεχείς επιβραβεύσεις συμμετεχόντων με χορηγίες χρηματικών ποσών απο τρίτους, εκτός WWF Hellas, ενω η WWF Hellas θα αντλεί τους μελλοντικούς συνεργάτες της απο τους επιβραβευόμενους... Δεν θα υπαρχει ιδιοτέλεια διότι δεν θα υπάρχει οικονομικό όφελος...

Εκτός απο τα προγράμματα εκπαίδευσης θα διαμορφώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις ενώ τα δυο (αρχικά) πρότυπα σχολεία θα είναι η καρδιά του συστήματος περιβαλλοντικής συνείδησης και αγάπης για την φύση...

Φαντασθείτε τα κάπως σαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γουλανδρή και το Μουσείο Γαία μαζί αλλα με μόνιμα εκπαιδευτικό χαρακτήρα... Θα είναι ζώντες οργανισμοί τα σχολεία αυτά και όχι κέντρα μουσειακής απεικόνισης και ενημέρωσης.

Πρακτικά θα έχουν τον χαρακτήρα των προτύπων σχολείων με ειδικό χαρακτηριστικό την συστηματική εκπαίδευση των μαθητών τους αλλά και των επισκεπτών μαθητών από άλλα σχολεία... σε περιβαλλοντικά (αγάπης προς την φύση) θέματα.

Αυτή η διεπαφή των εντός των προτύπων σχολείων μαθητών και των έξω θα δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα ενδιαφέροντος και θέλησης να επαναληφθεί το πρότυπο και να δημιουργηθούν και αλλα σχολεία με τις ίδιες προδιαγραφές...

Σιγά-σιγά η αγάπη για το περιβάλλον θα ανθίσει όπως τα λουλούδια της άνοιξης στους αγρούς... και τότε κυρία Νάντσου, δεν θα χρειάζεστε παρεμβάσεις στο χωροταξικό του Σουφλιά... διοτι αυτό θα διαμορφώνεται απο εκείνους που έκτισαν την αγάπη για την φύση και την νιώθουν.

Αντιλαμβάνεστε βέβαια οτι εδώ θίγω ακραιφνώς το θέμα... που είναι μεγάλο... Σχεδόν ορίζω μόνο την επικεφαλίδα...

Παράλληλες ενέργειες πόλης

Η δεύτερη δράση που συνδυάζεται με την πρώτη, αφορά το φυσικό περιβάλλον... και ποιο συγκεκριμένα τα έργα φυσικής ανάπλασης, υποστήριξης και σεβασμού που ταιριάζουν στις πόλεις μας...

«Υιοθετείστε» κατ’ αντιστοιχία με την δημιουργία δυο προτύπων σχολείων περιβαλλοντικής μέριμνας, και μια μικρή πόλη και ρίξτε το βάρος σας εκεί ώστε να γίνει μοντέλο περιβαλλοντικής αναφοράς...

Μεταφέρετε την έδρα σας εκεί, όπως κάνουν οι Αμερικανοί με τα κέντρα ερευνών που βρίσκονται στην εξοχή και όχι στις βρωμερές πόλεις...

Κάντε την μικρή πόλη κέντρο πανελλήνιου ενδιαφέροντος για να συρρέουν εκεί και να παρακολουθούν τα προγράμματά σας τα σαββατοκύριακα εκδρομείς που σήμερα ακολουθούν τους δρόμους της τσίκνας και της ανθυγιεινής διατροφής...

Έτσι ο κόσμος θα σας πιστέψει διότι δεν θα ασχολείστε με τα πολλά και απόμακρα θέματα που συχνά παρεξηγούνται ως ενδιαφέρον για τις «τρίχες της λίμνης Τριχωνίδας...» αλλά με τα λίγα που προσφέρουν γνώση και αποτέλεσμα... για ένα καλλίτερο αύριο...

Κτίστε ένα πρότυπο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη...

Δεν υπάρχει κανείς λόγος να είμαστε οι ουραγοί... ας γίνουμε οι μπροστάρηδες στο ενδιαφέρον και στις δράσεις για την φύση και το αστικό περιβάλλον...

Αν θέλετε ονομάστε το WWF Hellas Village ώστε ο κόσμος να μάθει οτι υπάρχει και κάποιο εναλλακτικό στο επιχειρηματικό “Village Park” της Πέτρου Ράλλη...

Κυρία Νάντσου, δημιουργείστε έτσι έναν διαφορετικό πόλο απο αυτόν της εμπορευματοποίησης των πάντων αλλά με έργο και παρουσία και οχι νομικίστικες προσφυγές και πολιτικάντικες κινητοποιήσεις...

Αφήστε την γραφειοκρατία στους γραφειοκράτες...

Θα επαναλάβω οτι δεν είστε ούτε πρέπει να φαίνεστε ως πολιτική οργάνωση, έστω πράσινη, που όπως βλέπω μιμείστε με επιτυχία...

Είστε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά βάση φτωχών εθελοντών που δεν μπορούν να αποκτήσουν βίλα στην Εκάλη...

Δεν σας προτείνω να εκβάλετε τα ελιτιστικά μέλη σας που ζουν στα βόρεια και νότια προάστεια αλλά βεβαιωθείτε τουλάχιστον οτι αντιλαμβάνονται την αλληγορία της τριχιάς με την βελόνα όσοι προσπαθήσουν να περάσουν την πύλη του Παραδείσου (Της περιβαλλοντικής συνειδητότητας...)

Τα δύο ουσιαστικά παραδείγματα σημειακών, όπως τις αποκαλείτε δράσεων, σας διαβεβαιώ κυρία Νάντσου ότι θα φέρουν την ανατροπή που δεν είδατε με τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε απο το 1969, οπότε και δηλώνετε παρουσία στη χώρα μας...

Ευελπιστώ οτι οι επόμενες επαφές θα εστιάζουν επι του έργου και όχι επι προσωπικών κρίσεων και επικρίσεων διότι δεν κρίνομαι εγώ αλλά η WWF Hellas.

Με εκτίμηση στο έργο σας...

No comments: